Проєкт статуту Всеукраїнського комітету для збудування в Києві пам’ятника Т. Г. Шевченку. [Без дати, ймовірно, жовтень-початок грудня] 1918 р.

Проєкт статуту Всеукраїнського комітету для збудування в Києві пам'ятника Т. Г. Шевченку. [Без дати, ймовірно, жовтень-початок грудня] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 27 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту