ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 27

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 7. Спр. 55. Арк. 27

Відомості документальних матеріалів, що надійшли з Чехословаччини до Центрального державного історичного архіву Української РСР в лютому 1946 року. 6 квітня 1946 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту