Постанова Верховної Ради Української РСР № 988-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про свободу совісті та релігійні організації», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 23 квітня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 988-ХІІ «Про порядок введення в дію Закону Української РСР «Про свободу совісті та релігійні організації», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 23 квітня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк. 95

Leave a Comment

Перейти до вмісту