Акт про розділ Київського науково-дослідного інституту туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського та перелік будівель, споруджень, та іншого майна, що передається Київському науково-дослідному інституту серцево-судинної хірургії. 27 травня 1983 р.

Акт про розділ Київського науково-дослідного інституту туберкульозу, пульмонології та грудної хірургії імені академіка Ф. Г. Яновського та перелік будівель, споруджень, та іншого майна, що передається Київському науково-дослідному інституту серцево-судинної хірургії. 27 травня 1983 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 17. Спр. 3091. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту