Дипломатичний паспорт Генерального консула Української Держави в Тифлісі Лева Лісняка. 28 листопада 1918 р.

Дипломатичний паспорт Генерального консула Української Держави в Тифлісі Лева Лісняка. 28 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 216

Leave a Comment

Перейти до вмісту