Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Греції Федора Матушевського. 22 січня 1919 р.

Дипломатичний паспорт Голови Надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки у Греції Федора Матушевського. 22 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 4441. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту