Лист Одеської обласної контрольної комісії до Центральної контрольної комісії щодо проведених чисток в архівах. 25 січня 1934 р.

Лист Одеської обласної контрольної комісії до Центральної контрольної комісії щодо проведених чисток в архівах. 25 січня 1934 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 111. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту