ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 8.

 ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 2. Спр. 14. Арк. 8.

Наказ Міністерства внутрішніх справ Української РСР «Про продовження строків зберігання документальних матеріалів в архівах міністерств, республіканських, обласних, міських а районних установ, підприємств і організацій». Липень 1946 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту