Накази Державного контролера №№ 447, 448 щодо ведення діловодства українською мовою та звільнення з посад урядовців котрі не мають українського громадянства. 21 грудня 1918 р.

Накази Державного контролера №№ 447, 448 щодо ведення діловодства українською мовою та звільнення з посад урядовців котрі не мають українського громадянства. 21 грудня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 54

Leave a Comment

Перейти до вмісту