Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи». 27 серпня 2000 р.

Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи». 27 серпня 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 3138. Арк. 185

Leave a Comment

Перейти до вмісту