Відозви до українців у справі заснування Українського університету. 1898 р.

Відозви до українців у справі заснування Українського університету. 1898 р.

ЦДІАК України. Ф. 274. Оп. 1. Спр. 536. Арк. 43 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту