Постанова Верховної Ради України № 1929-ХІІ «Про припинення повноважень народного депутата і Голови Верховної Ради України Кравчука Л. М.», підписана Головою Верховної Ради І. Плющем. 5 грудня 1991 р.

Постанова Верховної Ради України № 1929-ХІІ «Про припинення повноважень народного депутата і Голови Верховної Ради України Кравчука Л. М.», підписана Головою Верховної Ради І. Плющем. 5 грудня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4636. Арк. 6

Leave a Comment

Перейти до вмісту