Лист 4-го департаменту Державного контролю УНР до Міністерства фінансів УНР щодо організації правильного розподілу листування різними департаментами Державного контролю УНР. 11 лютого 1921 р.

Лист 4-го департаменту Державного контролю УНР до Міністерства фінансів УНР щодо організації правильного розподілу листування різними департаментами Державного контролю УНР. 11 лютого 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1509. Оп. 5. Спр. 113. Арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту