Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про забезпечення армії УНР. 23 вересня 1920 р.

Лист С. Петлюри до Голови Ради Народних Міністрів УНР про забезпечення армії УНР. 23 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3205. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 20 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту