Проєкт тимчасового положення про організацію Державного контролю та пояснювальна записка до нього. [1918 р.].

Проєкт тимчасового положення про організацію Державного контролю та пояснювальна записка до нього. [1918 р.].

ЦДАВО України. Ф. 3325. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 3зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту