Лист голови делегації українських ревізорів Юрія Вронського до державного контролеру УНР про стан справ із контролю за друкуванням грошових знаків в Берліні та вивчення діяльності німецьких контрольних органів. 26 березня 1918 р.

Лист голови делегації українських ревізорів Юрія Вронського до державного контролеру УНР про стан справ із контролю за друкуванням грошових знаків в Берліні та вивчення діяльності німецьких контрольних органів. 26 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 27. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту