Склад Вченої ради Українського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського, до якої входив М. Амосов (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1965 р., форми № 1). 1 січня 1965 р.

Склад Вченої ради Українського науково-дослідного інституту туберкульозу і грудної хірургії ім. академіка Ф. Г. Яновського, до якої входив М. Амосов (з Паспорту по кадрах інституту станом на 1 січня 1965 р., форми № 1). 1 січня 1965 р.

ЦДАВО України. Ф. 4729. Оп. 1. Спр. 238. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту