Записка колишнього Міністра народної освіти та мистецтва Української Держави, сенатора М. Василенка про подання у газеті “Русский Голос” неправдивих відомостей щодо обставин прийняття законопроекту про утворення Української академії наук в Києві. 1918 р.

Записка колишнього Міністра народної освіти та мистецтва Української Держави, сенатора М. Василенка про подання у газеті “Русский Голос” неправдивих відомостей щодо обставин прийняття законопроекту про утворення Української академії наук в Києві. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 76

Leave a Comment

Перейти до вмісту