Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Статуту Організації Об’єднаних Націй». 22 серпня 1945 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ратифікацію Статуту Організації Об'єднаних Націй». 22 серпня 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту