Постанова Верховної Ради України “Про приєднання України до Договору про Антарктиду 1959 року”. 17 вересня 1992 р.

Постанова Верховної Ради України “Про приєднання України до Договору про Антарктиду 1959 року”. 17 вересня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4782. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту