Закон України № 793-ІV «Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права». 15 травня 2003 р.

Закон України № 793-ІV «Про прийняття Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права». 15 травня 2003 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6816. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту