1-1-22-2121-037

1-1-22-2121-037

Лист Голови Харківської обласної ради професійних спілок до Голови Верховної Ради Української РСР Л. Кравчука щодо встановлення мінімального розміру пенсій для інвалідів І та ІІ групи. 14 січня 1991 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 2121. Арк. 37

Leave a Comment

Перейти до вмісту