Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення». Копія.

Закон України від 05 листопада 1991 р. № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення». Копія.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4635. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту