Закон України № 2107-ІІІ «Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань». 16 листопада 2000 р.

Закон України № 2107-ІІІ «Про ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань». 16 листопада 2000 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 6190. Арк. 119

Leave a Comment

Перейти до вмісту