Звіт про діяльність підвідділу соціального виховання при Губнаросвіті Київщини з 15 червня по 1 липня 1920 р. (за підписом секретаря підвідділу О. П. Довженка). 4 серпня 1920 р.

Звіт про діяльність підвідділу соціального виховання при Губнаросвіті Київщини з 15 червня по 1 липня 1920 р. (за підписом секретаря підвідділу О. П. Довженка). 4 серпня 1920 р.

ЦДAВО України. Ф. 166. Оп. 1. Спр. 941. Арк. 12

Leave a Comment