Облікова картка кандидата в Президенти України Чорновола В’ячеслава Максимовича.

Облікова картка кандидата в Президенти України Чорновола В'ячеслава Максимовича.

Облікова картка кандидата в Президенти України Чорновола В'ячеслава Максимовича. 09 жовтня 1991 р.
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 28, спр. 129, арк. 185-185зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту