Копії шифрованих депеш, надісланих Українською дипломатичною місією в Латвії А. Лівицькому за час від 29 вересня до 9 жовтня 1920 р.

Копії шифрованих депеш, надісланих Українською дипломатичною місією в Латвії А. Лівицькому за час від 29 вересня до 9 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 430. Арк. 22

Leave a Comment

Перейти до вмісту