Анотація доповіді Міністерства енергетики та електрифікації УРСР на ІV Женевській конференції по мирному використанню атомної енергії “Основні експлуатаційні вимоги до робочих характеристик АЕС, збудованих в Українській РСР у перспективний період (1980-1985 рр.). 17 вересня 1970 р.

Анотація доповіді Міністерства енергетики та електрифікації УРСР на ІV Женевській конференції по мирному використанню атомної енергії “Основні експлуатаційні вимоги до робочих характеристик АЕС, збудованих в Українській РСР у перспективний період (1980-1985 рр.). 17 вересня 1970 р.

ЦДАВО України. Ф. 4786. Оп. 1. Спр. 1014. Арк. 35

Leave a Comment

Перейти до вмісту