Рішення Колегії Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України щодо розгляду моніторингу рівня доступності для людей з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури. 28 липня 2011 р.

Рішення Колегії Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України щодо розгляду моніторингу рівня доступності для людей з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури. 28 липня 2011 р.

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 3. Арк. 118

Leave a Comment

Перейти до вмісту