Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування в розпорядження Міністра єврейських справ 300000 польських марок на інформаційні видатки. 7 жовтня 1921 р.

Постанова Ради Народних Міністрів УНР про асигнування в розпорядження Міністра єврейських справ 300000 польських марок на інформаційні видатки. 7 жовтня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 57. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту