10-1-16-33_-16_.jpg

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 33-а. Арк. 16 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту