10-1-22-3559-001.jpg

Лист Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України Голові Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики Г. Філіпчуку щодо впровадження комплексу заходів по вирішенню проблем покращення водозабезпечення України питною водою та щодо впровадження басейного принципу управляння водними ресурсами. 31 жовтня 1995 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3559. Арк. 1-3.

Leave a Comment

Перейти до вмісту