Листівки «День Національного Фонду». Травень 1917 р.

Листівки «День Національного Фонду». Травень 1917 р.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту