Огляд внутрішнього стану України, підготовлений П. Феденком після перебування в Подільській, Київській, Херсонській та Катеринославській губерніях. 15 січня 1921 р.

Огляд внутрішнього стану України, підготовлений П. Феденком після перебування в Подільській, Київській, Херсонській та Катеринославській губерніях. 15 січня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 113. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту