Журнал № 8 засідання Комісії з розробки законопроєкту про заснування Української Академії наук за участю В. Вернадського. 3 серпня 1918 р.

Журнал № 8 засідання Комісії з розробки законопроєкту про заснування Української Академії наук за участю В. Вернадського. 3 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 79 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту