Витяг з протоколу других загальних зборів Тимчасової Київської української губернської ради. 4 липня 1917 р.

Витяг з протоколу других загальних зборів Тимчасової Київської української губернської ради. 4 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 4

Leave a Comment