Угода між Всеукраїнським державним видавництвом та Кримполіграфтрестом щодо видання брошури Д. Багалія «Український філософ Сковорода». 2 липня 1923 р.

Угода між Всеукраїнським державним видавництвом та Кримполіграфтрестом щодо видання брошури Д. Багалія «Український філософ Сковорода». 2 липня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 177. Оп. 1. Спр. 772. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту