Листування Всеукраїнського державного видавництва з Кримполіграфтрестом щодо видання брошури Д. Багалія «Український філософ Сковорода». 14 -15 травня 1923 р.

Листування Всеукраїнського державного видавництва з Кримполіграфтрестом щодо видання брошури Д. Багалія «Український філософ Сковорода». 14 -15 травня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 177. Оп. 1. Спр. 772. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту