Витяг з протоколу засідання Малої Ради Української Центральної Ради…

Витяг з протоколу засідання Малої Ради Української Центральної Ради...

Витяг з протоколу засідання Малої Ради Української Центральної Ради про затвердження державного герба Української Народної Республіки. 12 лютого 1918 р.
ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 2, спр. 1, арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту