П. Скоропадський – Гетьман Усієї України. 1918 р.

П. Скоропадський - Гетьман Усієї України. 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2199. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 25

Leave a Comment

Перейти до вмісту