Прокламація Української народної партії “Десять заповідей”. 1902 р.

Прокламація Української народної партії “Десять заповідей”. 1902 р.

ЦДІАК України. Ф. 304. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 58а

Leave a Comment

Перейти до вмісту