Лист Президента Академії наук Української РСР Б. Патона до Голови Ради Міністрів Української РСР О. Ляшка щодо забезпечення питною водою населення м. Києва. 7 травня 1986 р.

Лист Президента Академії наук Української РСР Б. Патона до Голови Ради Міністрів Української РСР О. Ляшка щодо забезпечення питною водою населення м. Києва. 7 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4879. Арк. 61

Leave a Comment

Перейти до вмісту