Телеграма Командувача 1-ою Кінною армією С. Будьонного РВР Південного фронту радянських військ про захоплення м. Рівного. 5 липня 1920 р.

Телеграма Командувача 1-ою Кінною армією С. Будьонного РВР Південного фронту радянських військ про захоплення м. Рівного. 5 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 55зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту