Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ліквідацію Комісії державного контролю Ради Міністрів Української РСР» та Постанова ЦК КПУ, Президії Верховної Ради та Ради Міністрів Української РСР «Про утворення Комітету партійно-державного контролю при ЦК КПУ і Раді Міністрів Української РСР» від 06 грудня 1962 р.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про ліквідацію Комісії державного контролю Ради Міністрів Української РСР» та Постанова ЦК КПУ, Президії Верховної Ради та Ради Міністрів Української РСР «Про утворення Комітету партійно-державного контролю при ЦК КПУ і Раді Міністрів Української РСР» від 06 грудня 1962 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 1240. Арк. 13

Leave a Comment

Перейти до вмісту