Про складення проєктів нот до Уряду Речі Посполитої Польської, урядів інших держав про сучасне становище Української Народної Республіки, поданих Міністром закордонних справ УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 4 грудня 1920 р.

Про складення проєктів нот до Уряду Речі Посполитої Польської, урядів інших держав про сучасне становище Української Народної Республіки, поданих Міністром закордонних справ УНР. З журналу засідання Ради Народних Міністрів УНР. 4 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 2. Спр. 9 Арк. 79

Leave a Comment

Перейти до вмісту