З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту про перетворення Київського Народного Українського Університету в Київський Державний Університет, внесене Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. 5 серпня 1918 р.

З журналу засідання Ради Міністрів Української Держави, на якому розглядалося питання № І про ухвалення законопроекту про перетворення Київського Народного Українського Університету в Київський Державний Університет, внесене Міністром Народної Освіти й Мистецтва Василенком М. П. 5 серпня 1918 р.

ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 6, арк. 148 зв.

Leave a Comment