Закон Української Держави про заснування Скарбниці в місті Кривий Ріг, Херсонського повіту та губернії. 12 травня 1918 р.

Закон Української Держави про заснування Скарбниці в місті Кривий Ріг, Херсонського повіту та губернії. 12 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 203. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту