Циркуляр Наркома державного контролю УСРР Миколи Скрипника до всіх відділів держконтролю щодо систематизації та зберігання декретів, їх проєктів і пояснювальних записок до них. 10 червня 1919 р.

Циркуляр Наркома державного контролю УСРР Миколи Скрипника до всіх відділів держконтролю щодо систематизації та зберігання декретів, їх проєктів і пояснювальних записок до них. 10 червня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 3. Спр. 2. Арк. 9

Leave a Comment

Перейти до вмісту