Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 160 «Про передачу науково-дослідних установ до підпорядкування Академії медичних наук України» (в наказі є Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії»). 14 липня1993 р.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 160 «Про передачу науково-дослідних установ до підпорядкування Академії медичних наук України» (в наказі є Київський науково-дослідний інститут серцево-судинної хірургії»). 14 липня1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 19. Спр. 138. Арк. 109

Leave a Comment

Перейти до вмісту