Список старшин Української Галицької армії з табору в м. Тухолі, які погодилися перейти до Армії УНР. 4 вересня 1920 р.

Список старшин Української Галицької армії з табору в м. Тухолі, які погодилися перейти до Армії УНР. 4 вересня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3522. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 10

Leave a Comment

Перейти до вмісту